All rights reserved © 2010 Brynäs Solcenter

Nyheter
Nya rör nedanstående dagar

Lördag 1 juni
Lördag 6 juli
Lördag 3 augusti
Lördag 7 september
Lördag 5 oktober
Lördag 2 november
* Från den 1 september 2018 gäller en ny lag. För att
få sola solarium måste man ha fyllt 18 år och kunna
uppvisa legitimation.