All rights reserved © 2010 Brynäs Solcenter

Nyheter
Nya rör nedanstående dagar

Lördag 2 februari
Lördag 2 mars
Lördag 6 april
Lördag 4 maj
Lördag 1 juni
Lördag 6 juli
* Från den 1 september 2018 gäller en ny lag. För att
få sola solarium måste man ha fyllt 18 år och kunna
uppvisa legitimation.