All rights reserved © 2010 Brynäs Solcenter

Nyheter
Nya rör nedanstående dagar

Lördag 1 augusti
Lördag 5 september
Lördag 3 oktober
Lördag 7 november
Lördag 5 december
* Från den 1 september 2018 gäller en ny lag. För att
få sola solarium måste man ha fyllt 18 år och kunna
uppvisa legitimation.