All rights reserved © 2010 Brynäs Solcenter

Nyheter
Nya rör första lördagen i varje månad
* Från den 1 september 2018 gäller en ny lag. För att
få sola solarium måste man ha fyllt 18 år och kunna
uppvisa legitimation.